• IMV IMV Broadcast Broadcast Broadcast Comms CPS Visual Security

Retningslinjer om personvern

Denne personvernspolicyen gjelder kun for nettstedet under business.panasonic.eu, som eies og drives av Panasonic Marketing Europe GmbH og dets konsernselskaper og datterselskaper (heretter samlet kalt «Selskapet»).

Retningslinjer for personvern på nettstedet

Selskapet har som mål å oppnå kundenes tilfredshet og tillit ved å tilby førsteklasses produkter og tjenester, i samsvar med vår Enkel Business-filosofi. Som del av vår innsats for å oppnå dette målet, har vi implementert følgende regel for å beskytte personopplysninger som innhentes på selskapets nettsted.

1. En person ansvarlig for beskyttelse av personopplysninger er blitt utnevnt til alle organisasjoner innen selskapet, i et forsøk på å sikre at slik informasjon håndteres på riktig vis.

2. I tilfeller hvor du blir bedt om å oppgi eller registrere personopplysninger som kan identifisere deg, så som navn, adresse, e-postadresse, eller telefonnummer, skal selskapet informere deg om formålet for bruken, samt hvem som kan kontaktes for spørsmål. Du vil kun bli bedt om å oppgi personopplysninger som er relevante for formålet.

3. Selskapet skal kun benytte seg av personopplysninger innenfor rammen av det som er relevant for det formålet du har samtykket til.

4. Selskapet vil ikke oppgi eller utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, bortsett fra i tilfeller der du på forhånd har uttrykt enighet. Forutsetningen må være at selskapet kan oppgi dem når det er nødvendig – 1) for utplassering av arbeid eller 2) for annen berettiget årsak.

5. Hvis du ønsker å se dine personopplysninger kan du kontakte den relevante kontaktperson som vises på nettsiden der du oppgav eller registrerte personopplysningene. Selskapet vil gjøre sitt beste for å svare på forespørsler.

6. Selskapet skal gjøre en rimelig innsats for å opprettholde og forbedre sikkerhet slik at personopplysninger forvaltes på en trygg og god måte.

7. Selskapet skal gjøre en pågående innsats med å forbedre og oppgradere tiltak for å beskytte personopplysninger, samtidig med at gjeldende lover og forskrifter overholdes.
o Når det gjelder forespørsler angående personopplysninger oppgitt eller registrert av deg, skal forespørsler om å se gjennom slik informasjon osv., rettes til kontaktpersonen angitt på det nettstedet der informasjonen ble sendt inn.
o Henvendelser angående selskapets personvernsretningslinjer kan rettes til: psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Hvis du er under 13 år, blir du bedt om å innhente samtykke fra foreldre eller foresatte, før dine personopplysninger blir oppgitt.

Copyright© 2013 Panasonic Europe Ltd.
Med enerett